NAPADI IN OBRAMBA

Napadi in obrambaV vzhodni gnostiki je poznano, da ko gre Iskalec na Pot oz. ko se že približuje dohodni stezi, se bo avtomatsko znašel na udaru t.i. »generalnega zakona«. Razlog za to je, ker on takrat preneha opravljati vlogo baterije za matrico (4D OPS) in preneha biti »hrana za luno« (Gurdjijev). Gre za poskuse vračanja pobegle ovce nazaj v čredo ali pa o njeni izključitvi iz tira.
Človek, ki izstopa izven domene »generalnega zakona«, postaja nevarnost za matrico; tudi zato, ker ima potencial, da druge potegne za sabo in se mu na nek način posveča »posebno pozornost«. Seveda bo bila »kvaliteta« napada in obrambe povečini odvisna od tega, kako daleč se je človek odmaknil s Poti svojega ezoteričnega razvoja.
Zelo težko je predstaviti vse, čemur smo lahko izpostavljeni, ker je vsaka situacija specifična in ima vsak od nas svoje individualne lekcije, ki se jih mora naučiti. Zato bom tu omenil samo nekatere osnovne elemente te problematike.

***

Večina »napadov« prihaja skozi nas same, ker smo glavno bojišče, vendar pa napadi prihajajo tudi od zunaj, a spet v glavnem preko ljudi, ki služijo kot orodje in sredstvo za njihovo delovanje. Oni v bistvu večinoma reagirajo na dražljaje, ki običajno prihajajo z zgornjega »nadstropja« (ali iz 4D OPS območja).

Pri vsem tem obstaja tudi neki ritem in zato mislim, da teorije o Zakonu Števila Sedem dokaj dobro drži vodo, ne glede na to, da se sliši »mehanično«. Obstajajo tudi neki znaki pred samimi napadi, kot tudi znaki pred nevihto. Tu nastane problem njihovega pravilnega razumevanja, ker ni priporočljivo stalno zvoniti za nevarnost.
Ob napadih človek običajno ni izpostavljen enemu »valu«, ampak oni prihajajo običajno z vseh strani sinhronizirano, da bi človeka potopili. Če ostanemo po napadu na površini, potem običajno sledi eno mirno obdobje vse do naslednjega napada. Tedaj bi morali biti pametnejši za še eno izkušnjo oz. bolj zavestni.

***

VEKTORJI

Tu gre za sile, za katere ni nujen destruktivni učinek, ampak je njihov namen ta, da vplivajo na Iskalca tako, da mu menjajo smer, po kateri se giba. Vlogo »vektorja« lahko igra nek individuum, skupina ljudi ali dogodek.
Vektorji pogosto delujejo »subtilno« in jih je težko opaziti. Potem, ko zamenjajo človeku smer, po kateri se giba, če tega ne opazi, si lahko zmotno razlaga, da je to neka »evolucija«, v resnici pa gre za devolucijo ali enostavneje – vrtenje v krogu.

Človek se pogosto ne zaveda, da mu je vektor spremenil smer in ga medtem speljal v »slepo ulico«. Če ne drugo, ga lahko to stane izgubljene energije in časa.
Obstajajo trije principi napadov:
1. Vedno pričakuj napad.
2. Spoznaj njegov način izvajanja (modalnost).
3. Vedi, kako se mu upreti.

Vendar pa:

1. se to v praksi ne bi smelo spremeniti v paranojo (človekova previdnost mora biti zasnovana na Znanju); strah pred namišljeno nevarnostjo nas sili v sprejetje konkretnih ukrepov.

2. Pri prepoznavanju znakov in modalnosti napadov moramo maksimalno koristiti lastno proniciljivost ali preudarnost (kar je spet v zvezi z nivojem zavesti), kajti neželene posledice lahko nastanejo tudi zaradi napačnega prepoznavanja znakov, kot tudi nepravočasnega zapaženja določenih znakov ali modalnosti resničnega napada. Po naravi smo nagnjeni projiciranju. Če mislimo, da smo napadeni, a nismo, in zaradi tega reagiramo na določen način, lahko naša nepotrebna reakcija povzroči negativne posledice.

(Razvoj osebne pronicljivosti-čuta je ena od osrednjih tem ezoterike. S pomočjo pronicljivosti razlikujemo resnično od lažnega).

3. Če ne drugega, potem samo zaman trošimo čas in energijo. Pri prepoznavanju znakov napada, je včasih situacija komplicirana zato, ker so lahko nekateri napadi »hiperdimenzionali«, kar pomeni, da obstojajo, so vidni, a neotipljivi. Nobenemu jih ne moreš pokazati. To so lahko neke čudne »sinhronizacije«, kjer se človeku nakopiči nekoliko ljudi ali dogodkov naenkrat. Tu gre za individuume različnih frekvenc, ki so »vključene od zgoraj«, da timsko oddelajo svoj posel. Dovolj je, da eden od njih odigra začetno noto in tisti, ki delujejo na podobnih frekvencah, se bodo znašli v resonanci z njo in se avtomatično povezali in vključili. V nekaterih primerih pride do neizmeničnega dogajanja določenih nesreč, ki so na videz nepovezane, v glavnem pa služijo za odvrnitev pozornosti, črpanje energije in odvrnitev s Poti žrtve napada.

4. Za uspešno obrambo pred napadi je zelo pomembno Znanje, ki je povezano z nivojem zavesti. Mislim, da ne obstoja napad na neko osebo, na katerega ne bi bila pripravljena oz. sposobna, da mu upre. To seveda ne pomeni, da se bo nekomu uspelo upreti. Vrsta napada je pogosto povezana z razvojnim nivojem zavesti osebe, ki je cilj napada. »Hiperdimenzionalni« napadi so kot da bi bili skrojeni točno po meri osebe, na katere se nanašajo, z upoštevanjem vseh njenih slabosti in pomanjkljivosti. Ciljajo tam, kjer je človek najšibkejši in tudi v za njega najslabšem obdobju.

Torej, človek je lahko napaden skozi samega sebe, lahko pa tudi s strani drugih. (Depresija, apatija, anksioznost itd., so tudi lahko simptomi napada.). Glede zunanjih napadov moramo vedeti, da je lahko vsakdo »sredstvo za napad«. Ta vrsta napada se največkrat odvija skozi ljudi iz naše bližine. Napadi »skozi samega sebe« se ponavadi odvijajo na človekove nižje centre. Na podoben način se aktivirajo ob napadih od zunaj.

Kot rezultat napada običajno človek zapade v t.i. stanje zmedenosti ali meteža »spodnjih centrov« (motornega, emocionalnega in intelektualnega). Posledica takšnega stanja je naval negativnih čustev. Če se jim človek prepusti, bodo še naprej sprožale in uravnavale njegove reakcije, ki bodo povečini napačne.

***

Napadi s strani »generalnega zakona« so dokaj široka tema, ker se pojavljajo v širokem območju in se zdijo kot prikrojeni za osebo, na katero se nanašajo.

Najprej se pojavljajo vse vrste nesreč, ki se tu in tam dogajajo, pa nadalje vplivanje tistih okoli nas, ki nas poskušajo vrči ven iz tira, kar pogosto počnejo nezavestno. To drugo lahko razdelimo v nekaj skupin:

Napadi s strani bližnjih, ki jih lahko imenujemo »friendly fire« (prijateljski ogenj). Ta »friendly fire« ni nikakor za podcenjevati, ker so ti napadi ravno tako destruktivni kot tisti, ki prihajajo s sovražne strani. Včasih so še veliko bolj nevarni, ker so zahrbtni (člani naše družine, bližnji prijatelji, sorodniki). Tu imamo to močno »čustveno komponento«. Ti ljudje so nam dragi in jih ne želimo izgubiti, niti jih ne želimo prizadeti, ne manipulirati njihovo »svobodno voljo«. (Ne glede na to, da oni delujejo v skladu z zunanjimi impulzi.)

Napadi s strani drugih oseb generalne populacije

Napadi s strani 4D OPS sil, ki pogosto vključujejo t.i. indirektne napade ali napade na osebe, ki so nam blizu (npr. na člane naše družine). Sem sodi tudi kvarjenje električnih naprav (npr. čudno obnašanje računalnika, luči v stanovanju, izginotje dokumentacije, pa tudi fizične ugrabitve in likvidacije ljudi. Tej zadnji opciji se naj bi izogibali kolikor morejo, ker bi v tem primeru tudi OPS sile morale nositi posledice na svoji ravni obstoja. Po drugi strani pa te, ki so že preveč šli s t.i. Poti, ni tako lahko nevtralizirati.

***

Ko pride do raznih nesreč, se mora človek najprej vprašati: Kaj se lahko naučim iz tega? Ali so to le slučajnosti ali bi lahko kaj storil, da bi to preprečil. Obstajajo situacije, sploh ko gre za sinhronizirane slučajnosti, da nam preostane edino, da plavamo ob matrici, ki nas je ujela in gledamo, kako se držimo na površini in se trudimo izogniti se stenam v reki, če že ne moremo splavati na obalo; istočasno pa čakamo na trenutek, ko nas bo voda naplavila na neko lepo mesto, odkoder se bomo lažje izvlekli.

***

Eden od ventilov za napad je internet. V interakciji z drugimi imamo priložnost dajati svoje mnenje, ki bo pogosto drugačno od razmišljanja večine, vključenih v debato. Sledila bo vrsta iracionalnih napadov, ki ne bodo imeli veze s temo debate. Torej je dobro uporabljati svoje Znanje, da se ne izpostaviš direktnemu napadu »splošnega zakona«. Seveda to ni lahko in ne obstoja recept za to, kaj narediti in kako. To je individualna stvar ali lekcija.

***

Ena od najperfidnejših hiperdimenzionalnih pasti, ki ima v sebi pogosto elemente sinhronizacije je t.i. »sindrom padanja v sevdah«. V »pravem« trenutku se pojavi oseba, ki ima na prvi pogled vse tiste elemente, ki smo jih od nekdaj zamišljali. Temu lahko rečemo »ljubezen na prvi pogled«. Med prvimi vtisi se pojavlja tudi ta, da gre nedvomno za našo »sorodno dušo«. V realnosti gre pogosto za pogojene ocene naših nižjih centrov (predatorjevega uma), ki zelo bazirajo na kemikalijah/hormonih. Ob tem ignoriramo intuicijo in vse faktorje, ki kažejo na nasprotno. Teh znakov ne vidimo, vse luknje pa krpamo s projiciranjem lastnih deluzij na objektivno realnost in partnerju dajemo vse lastnosti, ki jih cenimo, on jih pa nima. Čez določen čas, se Iskalec spremeni v »baterijo«, partner pa služi kot slamica za črpanje energije in posredovanjem na slabše. Ob vsem tem še – vektor. Po določenem obdobju, se Iskalec najde v situaciji, ko se počuti prevaranega in izžetega kot cujna. V praksi se lahko malokdo izogne tej situaciji, na osnovi nasveta ali teoretičnega znanja. Večini se zgodi, da se morajo sami opeči, da bi razumeli lekcijo. Na koncu se izkaže, da je tu verjetno šlo za en lep OP ali pa neko »malo bolj kompleksno situacijo«.

***

Še eno od mogočih pasti v ezoteričnem razvoju človeka lahko predstavlja neka »ezoterična skupina« ljudi, ki imajo navidezno iste cilje, ki so se (sinhronizirano) pojavili v »pravem« trenutku. Praksa je pokazala, da v naši realnosti vsaka takšna skupina zaobjema elemente sekte, kjer se Iskalec pretvori v privrženca (tistih, ki se nahajajo na vrhu, v »jedru« ali »centru« skupine).

Nekaj več o tem tukaj: http://galaksija.blogspot.com/2007/07/ezoterike-grupe.html

Če imamo v mislih Zakon št. 3, imamo vsi različne potrebe in se lahko vsepovsod nekaj koristnega naučimo.

Tudi na to: »učitelj se pojavi, ko je učenec pripravljen« … moramo gledati kritično, sploh ko mislimo, da smo naleteli na nekega učitelja/guruja/naguala (na žalost so tudi med njimi psihopati). Zdi se, da smo prišli do časov, ko mora vsak od nas postati lastni učitelj/guru/nagual in učenec.

Po nekih univerzalnih zakonih, človek dobi to, kar išče. Iskalec spoštuje raznolikost narave in drugih ljudi, spoštuje svobodo drugih in ima zato naravno pravico do svoje individualnosti in svobode. Bitka za svobodo je bitka za individualnost in obratno. Tisti, ki nima individualnosti, mora biti odvisen od drugih in tako ne more biti svoboden, niti teoretično, kaj šele praktično. Odvisnost in svoboda se med seboj ne prenašata. Zato tudi hoče kontrolni sistem poskusiti uničiti človeško individualnost … kolikor pač more. Tej vrsti napada smo vsi več ali manj podvrženi od samega rojstva. Identifikacija z drugimi ljudmi, sploh s SKUPINAMI … Človek se indentificira z vsem mogočim (religija, narod, rasa, barva kože, ideologija, nogometno moštvo …) … razen s človeštvom v celoti ali s tem, pod kar se razume individualno človeško bitje.

***

Overovitev deluzij in učvrstititev mentalnih programov

Tu gre za posebne »hiperdimenzionalne efekte« v režiji 4D OPS sil, katerih namen je zastraševanje ali spravljanje Iskalca v stanje zmedenosti, overovitev napačnih konceptov, ki jih je Iskalec šele osvojil s ciljem, da se ga zadržuje na napačni poti ali se ga vrne nazaj na tir. Sinhronizirano srečevanje različnih oseb, ki potrjujejo določene dezinformacije, prikazovanje Svete Gospe in raznovrstnih svetnikov ob pojavljanju raznolikih verskih pripomočkov, uslišanje molitev, »božja« videnja, običajno v smislu »čudežev«, ki naj bi v človeku izzvali strahospoštovanje itd., itd. (Tisti, ki trpijo zaradi strahospoštovanja do koga ali česa, ne pridejo daleč.)

Pomoč s strani in od zgoraj

Pomoč »s strani« običajno pride s strani osebe, ki je na podobnih frekvencah, kot smo sami. Ko se kdo takšen pojavi, pride pogosto do pozitivnih sinhronizacij in nudena nam je pomoč ob pravem času.

»Bog« pomaga človeku toliko, kolikor si je sam v stanju pomagati. To nas ne bi smelo čuditi, glede na to, da vsakdo od nas predstavlja »individualno božjo manifestacijo« z vsemi »njegovimi« potenciali v sebi. Tako kot mi kot 3D bitja lahko nudimo pomoč eden drugemu, lahko včasih pomagamo tudi živalim in rastlinam (2D), tako lahko tudi mi dobimo včasih pomoč od bitij iz višjih dimenzij. Ta pomoč pa ne bo nikakršen rezultat naših molitev z glavo obrnjeno navzgor, ampak bo prišla, ko bodo bitja/entitete ocenila, da nam je ta zares potrebna. To bodo storili na optimalen način, mi se pa povečini tega ne bomo zavedali … ker bi se lahko v drugem primeru namesto, da bi koristili svoje sposobnosti in potenciale … zatekali k molitvam in gledali navzgor.

Na kratko … človek se mora vedno naslanjati sam nase, vsa iskrena in brezpogojna pomoč pa je vedno dobrodošla.

***

Kaj storiti?!

(Pravijo: »Ne omenjaj nek problem, če nimaš vsaj 2 rešitev«.)

Nekaj pomembnih elementov, ki jih moramo imeti na umu, jih razdelati in pravilno uporabljati ob napadih:

1. Kontrola
2. Potrpežljivost
3. Disciplina
4. Časovno tempiranje (izbira pravega trenutka)

Ti Castenedovi pojmi se v praksi medsebojno prepletajo. So dokaj pravilni in približno predstavljajo nekaj osnovnih orodij, ki jih moramo vedno nositi s sabo – in koristiti.

Nadalje:

– 5. ‘samopomembnost’, – če nam uspe na moder način nevtralizirati svojo negativno plat, takrat postanemo kod ena celota in zares: POSTANEMO NERANLJIVI.

Naslednji pomemben element:

– 6. “Drobni tirani” (Castanedin pojem) – Zelo pomembno je poznati sovražnika, da se mu lahko učinkovito upremo. Psihopati so npr. predstavniki »sile teme« ali »črnih lukenj« na kozmičnem nivoju. Oni so primer ene bolj izražene stopnje t.i. »uma predatorja« (katerih elemente nekako tudi sami posedujemo v določeni meri).

***

Fizični napadi na Iskalca so redkost v 3D. Tisti, ki so prehodili prvi prag po Poti, bodo dovolj zavestni in intuitivni, da pravočasno prepoznajo znake pred napadom in se mu pravočasno ognejo. Seveda v nekaterih primerih pride do fizičnih napadov, kjer njegova integriteta oz. njegov »3D obstoj« postane ogrožen. V takšnih primeri se priporoča obramba z VSEMI sredstvi.

***

T.i. »hiperdimenzionalni« psihični napadi so lahko zelo nevarni, čeprav se običajno izvajajo iz distance, dandanes tudi s pomočjo interneta.

Na žrtev napada se usmerjajo miselne forme ali »fregmenti zavesti«, nabiti z negativno energijo. Če se znaki napada ne prepoznajo pravočasno ali z zakasnitvijo oz. če na njih človek ne odreagira pravilno, lahko napadeni ostane brez energije in zapade v stanje meteža njegovih nižjih centrov. Misli, ki niso popolnoma njegove (čeprav se mu zdi, da so), se mu bodo nezadržno vsiljevale v um, energija pa mu bo odtekala. Vsako praktično delovanje bo povečini destruktivno. V takšnih primerih se v gnostiki priporoča izvajanje introspekcije … takoj, ko opazite prve znake oz. negativna občutja. Vendar pa bomo v praksi prišli v situacijo, ko ne bomo pravočasno prepoznali znake napada in bo introspekcija težko izvedljiva, ker se bomo že znašli v stanju meteža. Tedaj bi bilo idealno izklopiti um i preiti na »prisotnost zdaj« (E. Tolle: Moč sedanjega trenutka) … čeprav tudi to v takšnih primerih ni lahko izvesti. Zaradi kaosa v spodnjih energetskih centrih postaja naše obnašanje eratično. Edino, kar bi takrat lahko pomagalo je to, da se človek spomni svoje »višje komponente«, svoje duše/resničnega jaza … in da usmeri pozornost na impulze, ki prihajajo od tam – potem, ko postavi vprašanje, kaj naj stori. Odgovor (»B-vpliv«), ki pride od tam, bo lahko na prvi pogled (osebnost spodnjega intelektualnega centra) iracionalen, morda celo bizaren. Če ga človek lahko prepozna in posluša (v stanju meteža spodnjih centrov je zelo težko razlikovati A in B vplive), bo šele kasneje uspel dojeti, da je to bilo najbolj optimalno, kar je lahko takrat storil, da bi zaščitil integriteto svojega bitja in preprečil vsako svoje destruktivno obnašanje. (Npr., odgovor lahko pride tudi ob gledanju neke komedije.) Naslednje jutro se človek običajno prebudi v veliko boljšem stanju, kar mu dovoljuje, da naredi določene popravke oz. sanacijo škode.

Torej prvo, kar lahko storite je, da preusmerite pozornost na nekaj drugega – počitek – in nato rekapitulacija ali introspekcija.

***

Ob bolj »odprtih« delovanjih, se lahko človek znajte na vetrometu in je tako izpostavljen napadu večjega števila oseb, ki se nahajajo v medsebojni resonanci. To se lahko razvije do te mere, da se ustvari podobna atmosfera kot v tem reku: »Ko ti vsa vas reče, da si svinja, se uleži v blato in se povaljaj«. Seveda pa vsa vas pogosto nima prav, pa tudi mi se ne rabimo valjati v blatu. V takšnih situacijah je lahko nereagiranje najoptimalnejši način obrambe. Noben argument, ki bi ga navrgli v svojo obrambo, ne bi imel dovolj teže. Resnica ima v sebi to lastnost, da sama izplava na površje … čeprav to včasih dolgo traja. (»Laž preteče pol sveta, preden si resnica uspe obuti čevlje.«). Pogosto se zgodi, da vodja napada naše obnašanje razume kot defenzivno, računa na to, da smo resno ranjeni … naredi napako, plane v prazen prostor brez žoge (t.i. offside situacija) in nas poskuša dotolči, kjer ga ne moremo pričakati in ga »po ušesih« ter tako nevtralizirati napad. Takrat se običajno »izpraznijo« tudi tisti, ki so ga sledili. Seveda je vsaka situacija specifična in ni edinstvenega recepta, ki bi veljal za vse.

Gnostična tehnika obrambe

Na koncu, kakor tudi v vsem, obstajajo tiste tri sile (Zakon št. 3) … tako je tudi ob napadih. Iz njih se lahko vedno naučimo kaj pozitivnega. Negativna čustva imajo v sebi energijo. (Energija je resnična »valuta« tega Univerzuma.)

Iskalcu, ki se nahaja na pravi poti, so lahko »mali mučitelji«/psihopati in vsi ostali »napadalci« … v največjo pomoč pri izgradnji njegovega magnetnega centra in povezovanju z njegovo dušo preko medijev višjih centrov. Iskalec bo tako transformiral energijo nižjih frekvenc, ki mu jo oni zagotavljajo, v energijo višjih frekvenc, potrebno za izgradnjo njegovega magnetnega centra. Tako lahko človek s pomočjo napada na njega izgrajuje svoje bitje.

***

Na koncu si moramo biti na čistem, da napadi in borbe vedno bodo, pa naj se nahajamo v 3D ali v višjih dimenzijah, ker to sodi v lekcije.

Preneseno: Galaksija forum

http://galaksija.info/forum/viewtopic.php?p=45292#p45292

Prevod: Mojana

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s