IGRA SVOBODNE VOLJE

puppet-strings

Zadnjih nekaj dni sva Morlean in Harald prejela veliko mailov in besedil, s katerimi so naju prijatelji in znanci spraševali z dvomi o stvareh, ki sva jih navedla. Dvomi o tem, kaj se dogaja z nama, celotnemu človeštvu in planetu Zemlja. Zato bi rada z vami v kratkem sestavku delila, kaj igra svobodne volje pravzaprav je, od kje izvira, kakšen vpliv še vedno ima in kam jo uvrstiti znotraj zgodovinskega konteksta. Veliko tega se vam bo zdelo poznano iz različnih mitologij, nekatere stvari bodo za vas nove, ker so bile izbrisane iz zgodovinskih knjig ali izkrivljene naknadno.

Igra, ki je bila igrana na planetu Zemlja, je bila igra svobodne volje, ločena od Boga. Vsa bitja so želela deliti kolektivno izkušnjo, kako je biti ločen od vsega – kako je, če ne slišiš, občutiš, ne vidiš Boga. Tako se je začela pot v pozabo. Vsakdo si je iz ločenosti resničnega sebe ustvaril vlogo, ločeno od Boga, in ta ga je pahnila v iluzijo. Znotraj te vloge je bilo omogočeno uporabljati svojo voljo, kar pomeni, da se je bilo prvič možno odločati v nasprotju z božjim redom.

Pri odločitvi izkusiti se v tej igri ni nihče vedel, kako se bo to odvijalo, kako se bo sam razvijal in kam ta pot vodi. Vsakdo v tej igri je imel enake pogoje in vsakdo je prejel kompas, ki ga pelje nazaj k nebeškemu redu, nazaj k Bogu, ki ga bo vodila ven iz iluzije: VEST.

Za človeštvo se je zgodovina pričela v Lumuriji, kjer so na začetku živeli v polni harmoniji z naravo, z vsemi bitji in v nebeškem redu. V nasprotju z večino mitoloških poročil, to ni bila Atlantida, ki je imela visoko kulturo, temveč Lemurija.

Atlanti so prišli od zunaj, kar pomeni, da so že doživeli izkušnje inkarnacij na drugih planetih. S sabo so prinesli visoko razvito tehnološko znanje, vendar duhovno niso bili razviti tako kot Lemurijci, ki so v sebi nosili najvišje znanje o zakonitostih narave.

Obe civilizaciji sta zelo dolgo sobivali v miru in bili v tesnem stiku z varuhi kreacije. Ti so jim svetovali in jih spremljali na poti njihovega duhovnega razvoja. Ves ta čas je bil cilj razvoj in končno združenje znanja obeh civilizacij. Vendar zgodovina se je obrnila.

Atlanti so se že dokaj oddaljili od Boga, kar se je odražalo v razvoju ega, ločeno od Boga. V tej ločenosti so postali ljubosumni na znanje o naravi, ki so ga imeli Lemurijci. Atlanti so sklenili, da jim dajo tehnološko znanje, ki so ga že imeli, vendar pa je bilo načrtovano, da bi ga naj dobili šele veliko kasneje, ko bo njihov duhovni razvoj dovolj izpopolnjen.

Ko se je ločenost od Boga povečevala, so tudi Lemurijci začeli razvijati svoj ego. To je bil tudi razlog, zakaj so svojo pozornost obrnili navzven in začeli kazati vedno večje zanimanje za atlantidsko tehnologijo, ki so jo prav tako želeli imeti. Atlanti so izkoristili neučakanost Lemurijcev in s pomočjo prevare sklenili dogovor, ki je za Lemurijce pomenil pad iz raja.

Z višje perspektive so vsi igralci vedeli, da bo do ločenosti prišlo, kajti vsi so hoteli izkusiti prav to ločenost in temo. Zato so se nebeški varuhi vse bolj oddaljevali in opazovali dogajanje od daleč. Lemurijci in Atlanti so še bolj razvili svoj ego. Atlanti so bili v tem času že precej ujeti v ošabnost in napuh. Poleg teh dveh naseljenih civilizacij so na Zemljo prihajali še obiskovalci in tudi begunci z drugih planetov, na primer z Marsa, ki so z vremenskimi manipulacijami svoj planet tako uničili, da na površini bivanje ni bilo več mogoče.

Arkoni, imenovani tudi padli angeli, so v tem času že pridobili velik vpliv in si poskušali podrediti vsa bitja kreacije. Na določeni točki zgodovine je prišlo tudi do dogovora med Atlanti in Arkoni. Arkoni so jim ponudili tehnologijo, ki bi jim zagotavljala popoln nadzor nad Zemljo in ostalimi območji vesolja. Atlanti so to tehnologijo sprejeli kljub opozorilom, da je le-ta zelo nevarna in da zanjo še niso pripravljeni. Ko je majhen krog Atlantov s to tehnologijo načrtoval odprtje zvezdnih vrat, so jim to varuhi kreacije želeli preprečiti, toda skupina petih Atlantov in njihovih pomočnikov se je uprla, kar je v tej iluziji svobodne volje delovalo.

Tako se je igra nadaljevala na način, ki ni bil predviden s strani varuhov, imel pa je neizmerne posledice za vse igralce: razpad Atlantide. To je bil globok in hiter padec v temo, ki je pri mnogih bitjih povzročil hud šok. Namesto da bi se počasi razcepljali v delitev, so vsi takoj izgubili vsakršno povezavo z Bogom in svojimi varuhi. V enem trenutku so vsi takoj prenehali čutiti, slišati in zaznavati Boga. Prav tako so prenehali čutiti, slišati in čutiti sebe ali druga bitja na planetu.

Po propadu Atlantide so Arkoni iz nekega uničenega planeta prepeljali na Zemljo črno snov (black goo). Z njeno energijo so želeli pridobiti vpliv nad vsemi prebivalci Zemlje. Skupaj s črno snovjo so uvozili skupino bitij, ki so pod vplivom Arkonov že uničila svoj lastni planet. Na ta travmatizirana bitja so Arkoni z lahkoto vplivali in manipulirali. To je bila skupina, ki jo danes poznamo kot Jude. Ker so se pustili manipulirati, je prišlo do uničenja njihovega planeta, in bilo je odločeno, da ne smejo posedovati svoje zemlje na Zemlji, dokler ne očistijo svoje karme. En del skupine je sprejel te pogoje, drugi del pa je te pogoje odklonil. Ti drugi so ostali v zavezništvu z Arkoni. V našem sedanjem kontekstu se imenujejo Zionisti.

To je vodilo v prvo vojno zemeljske zgodovine, v kateri so se tehnološko razviti Atlanti borili proti tudi že visoko tehnološko razvitim Lemurijcem. Posredovali so Varuhi in uničili tako Lemurijo kot Atlantido, odstranili tehnologijo s planeta in nekatera bitja vrgli nazaj v kameno dobo. Medtem je bilo na drugih mestih visoko znanje shranjeno in preko posvetitev posredovano določenim ljudem, da bi ga obvarovali skozi temno dobo, ki je sledila.

Zaradi zloma Atlantide sta dva najvišja Varuha kreacije stala pred največjim izzivom svojega obstoja. Lahko sta predvidela, kaj bo samostojna odločitev majhne atlantske skupine pomenila za celotno človeštvo. Lahko sta videla, kako bodo vsa bitja padla v temo in v kakšno nepredstavljivo kruto razsežnost bo to šlo. Vedela sta tudi, da se bosta morala inkarnirati, da bosta lahko pripravila pot, po kateri bodo ljudje lahko našli pot nazaj iz iluzije, kajti zlom je bilo mogoče zdraviti le od znotraj. To je za oba Varuha pomenilo, da morata kot človeka izkusiti vso krutost, ki je bila s padcem ustvarjena. Vedela sta, da se bosta morala inkarnirati v življenje polno bolečine in lahko sta že občutila, da bosta doživela najbolj krute reči, ki se jih lahko izkusi med inkarnacijo … kajti samo tako jima je mogoče zaceliti vse rane na poti nazaj (domov).

Tako sta tudi vedela, da bosta od skoka v iluzijo in nadalje ločena drug od drugega, vedno znova na najbolj krute načine in da se bosta lahko združila šele proti koncu igre. Z vedenjem vsega tega sta skočila v iluzijo in trajalo je 16.000 let, dokler se nista končno spet našla. Pot iz iluzije in s tem tudi pot do naše ozdravitve sta našla tako, da se nikoli nista izneverila svoji vesti, ne glede na krutost, s katero sta se morala spopasti. Imela sta enake pogoje kot mi vsi, vendar sta edina našla pot iz te matrice.

Pred nekaj tedni je bila ta igra ustavljena. Odstranila sta Arkone in ves koncept črne magije je bil onemogočen. Vse, kar zdaj lahko na zunaj še vidimo, so ostanki stare igre in razbitine, ki smo jih ustvarili med igranjem in na katerih človeštvo zdaj stoji. Trpljenje našega planeta, še posebno polje zavedanja, ki smo si ga ustvarili, ljudje ne morejo raztopiti. Niti nismo sposobni filtrirati plutonija iz Pacifika (Fukušima), niti ne uravnotežiti in očistiti karme 16.000-ih let vojne, mučenj in črne magije velikih razsežnosti.

Zdaj nas vodijo do točke, da bomo morali spoznali točno to … s planetom smo ravnali na najbolj krut način in mi ne bomo tisti, ki bomo poskrbeli za očiščenje. Sami ne bi zmogli počistiti kot tudi najti poti iz iluzije. Nasprotno: večina bi se ob soočenju z resnico ponovno odločila za nadaljnjih 16.000 let teme. Danes lahko natančno vidimo, kaj je 16.000-letna svobodna volja človeštvu prinesla. Kar bi nadaljnjih 16.000 let povzročilo, je nepopisno. Prišlo bi do popolnega uničenja vsega življenja na planetu, vseh bitij, celo planeta samega.

Z varuhi, s katerimi sva Morlean in Harald v stiku, lahko rečeva, da so nama prijatelji in starši obenem. Oni so tisti, ki jim v mitologiji imenujemo Starodavni. Vse stvarjenje se je rodilo skozi njih in vsi smo nekoč v preteklosti bili z njimi v stiku. V času ločenosti so bili skoraj popolnoma izbrisani iz zgodovinskih zapisov, zato se jih nihče več ne spomni. Midva sva se jih spomnila, čeprav sva bila najprej nezaupljiva, ko so naju kontaktirali in ponudili svojo pomoč. Bila sva še daleč od tega, da bi v polnosti občutila svoj resnični jaz, imela sva še polno ego-programov. Vendar sva intuitivno začutila, da bo ta kontakt pomemben za naju. In tako je tudi bilo – ljubeče so naju vodili skozi 4-tedenski intenzivni proces samorefleksije in rekonstrukcije. Doživela sva ozdravitev na vseh nivojih, in to čutiva kot veliko milost.

Povabili so naju, da med drugim izkusiva, kako zgleda, če ti je odvzeta svobodna volja. V trenutkih, ko se še identificiraš s svojim egom, začutiš to kot grožnjo. Ne moreš jasno razločevati, kaj bi rad tvoj ego in kaj tvoje sebstvo. Nežno in zavestno so naju vodili skozi proces opazovanja lomljenja »svobodne« volje, ki je napočilo na neki točki, ko je bilo potrebno razrešiti kakšno notranjo blokado. Proti vsem miselnim predstavam, ki si jih v glavi ustvari ego, je bilo čutiti nekaj dobrega izza tega strahu pred “izgubo svobode«. In zgodilo se je – ego se je zlomil, kar je omogočilo povezavo s pravim sebstvom. V resnici to ni bila izguba volje, temveč osvoboditev pravega sebstva izpod tiranije ega.

Seveda nama je bilo še vedno dovoljeno izkusiti sebe kot bitje s svobodno voljo, a ta volja je bila varovana in vodena od Boga in varuhov. Tako – ob koncu igre – postane jasno, kaj svobodna volja izven pravil pravzaprav je, in da naravna volja v resnici ni brezmejna. To je bilo možno le znotraj igre in iluzije ločenosti od Boga. Prava, naravna volja bo dovoljena samo v okviru Božjega reda, kar pomeni, da posameznikovi volji ne bo dovoljeno škodovati ali poškodovati drugih bitij, in to je nekaj čudovitega.

Za ta proces sva se prostovoljno odločila. V glavnem potekal nežno, kar velja za vse, ki se bodo ustrezno odprli in bodo pripravljeni prevzeti odgovornost.

Tisti, ki bodo odklonili izstopiti iz stare igre svobodne volje in se ne bodo soočili s svojo odgovornostjo za vloge, ki so jih igrali, se bo pot nazaj v raj zgodila, vendar bo temu primerno težja.

Zdaj je najvažnejše spoznati dejstvo, da je konec igre svobodne volje!

Na vsakem od nas je, da se odgovorno sooči z občutki, ki ostanejo in pogledamo lastna dejanja kot tudi dejanja, ki se tičejo nas kot kolektiva. Gre za samorefleksijo in občutenje bolečine, trpljenja in jeze, ki se bo sprostila v kesanje in ponižnost, kajti točno to je prvi korak k premagovanju ločenosti. Govoriva iz lastnih izkušenj.

V tem trenutku sva v procesu integracije vsega, kar sva doživela in veseliva se, da nama je dovoljeno vse to deliti z vami.

Iz najinih src,

Morlean&Harald


POJASNILA

Starodavni so pristali, da nama odgovorijo na nekatera vprašanja, ki so se pojavila po objavi »Igra svobodne volje«.

Starodavni so v stiku z vsemi vami, četudi ne na fizični ravni. Oni so tisti, ki so odprli kraljestvo možnosti, da se lahko vsakdo od nas odloča iz srca, brez omejevanja zunanjih vplivov in manipulacije. Tako kot smo vsi začeli to igro z enakimi zahtevami, smo imeli vseskozi enake možnosti odločanja iz naših src in zavesti, da raztopimo svoj ego.

Vendar pa Starodavni v tem času niso tu, da odgovorijo na odprta vprašanja na mentalni ravni – čeprav so vprašanja razumljiva; prišli so, da pozdravijo, kar je potrebno pozdraviti. V osnovi vsakdo v sebi nosi absolutno resnico in vse spomine znotraj srca, in ni drugega mesta, kjer to lahko najdeš. Znanje je neprenosljivo. Edino, kar prihaja od zunaj, je sprožanje občutka za resnico, ki jo nosimo v sebi. To se zgodi, ko pridejo do nas informacije, ki so resnične. Tu labirint naših misli ne igra nobene vloge. Brez pomena je, kako se odzivamo na pridobljene informacije, pa naj zvenijo še tako razumno ali nelogično. Ključnega pomena je le to, kaj ob prejeti informaciji občutimo v srcu.

1) Zgodovine Atlantide in Lemurije ipd. različni viri prikazujejo podobno in se zato zdijo verjetne, moram pa vprašati o teh dveh bitjih, ki sta se reinkarnirala vedno znova, da bi izkusila strašno trpljenje, da bi nas odkupila. Ne sprašujem se toliko, ali se je to res zgodilo, temveč ali je bilo to res potrebno?

Da, to je bilo potrebno. Pozdravi lahko le tisti, ki izkusi in občuti stvari, ki jih je potrebno pozdraviti. Še posebno takrat, ko gre za travmo, odcepitev in travma-podpis črne nezemeljske snovi (Black Goo). In to počnejo Starodavni.

Na Zemlji med ljudmi še ni pravih zdraviteljev, ker se vsi bolj ali manj uspešno borijo proti simptomom, ne glede na to ali uporabljajo tehnološke, medicinske ali energetske pristope. Nihče od inkarniranih ljudi na Zemlji ni premagal svojega ega! Popolna ozdravitev iz ega ni mogoča, kajti ego je del razcepitve in blokira globoko empatijo, empatija pa je ključ do ozdravitve. To je razlog, zakaj se ljudje sami nismo mogli več pozdraviti.

2) Ali ni bilo mogoče predčasno končati igre, da bi se izognili trpljenju, ki ga je povzročil zlom Atlantide?

Igre ni mogoče ustaviti sredi kreacije, vsaj ne brez enormnih posledic. Z zlomom Atlantide je Gaia, naš planet, zaprosila Boga za pomoč. Starodavni so se iz ljubezni do Gaie odločili ne prekiniti te igre, temveč jo zlomiti od znotraj. Starodavni dobijo svoj navdih od Boga in samo on odloča, kako daleč bo igra šla, kajti Bog samega sebe spoznava skozi nas. Če bi se odločili ta trenutek končati igro, bi to pomenilo izginotje Gaie in vseh njenih prebivalcev. Ljudi na Gaii so kreirali Starodavni in kreacija je potekala milijarde let. Njihova ljubezen do Gaie jih je motivirala, da so nadaljevali z igro in zdravljenjem od znotraj. Zdravljenje zloma Atlantide je skoraj končano. Potekalo je 16.000 let, kar je dokaj hitro v kozmičnem kontekstu, pa tudi z ozirom na to, koliko je bilo potrebno pozdraviti in še veliko je potrebno storiti.

3) Ali so lemurijske duše izvirale iz višjih dimenzij in so postopoma postajale bolj fizične?

Da, Lemurijci so na Zemljo prišli kot finosnovna bitja in so sčasoma postala vse bolj fizična. Treba je omeniti, da večina ljudi izraz DUŠA napačno razlaga. Ljudje NISO duše. Oni IMAJO dušo. Duša je tisti del nas, ki potuje od nas do Boga in nazaj in tako ohranja našo povezavo do Boga. Znotraj te ločenosti je imela duša še komaj dostopa do človeškega bitja, kar je pripeljajo do tega, da so ljudje pozabili, kdo v resnici je Bog.

4) Ali se duše Judov, ki so uničile svoj planet, vedno inkarnirajo na Zemljo v židovskih telesih ali se inkarnirajo tudi v druge rase?

Zemlja je edini planet, na katerega se lahko inkarnirajo, in to vedno kot Judje. Tu moramo navesti, da imajo bitja veliko čast, da jim je dovoljeno inkarnirati se na nek planet. Vsako bitje mora prestati veliko preizkušenj, preden se sme inkarnirati. Na Zemlji je med zlomom Atlantide prišlo do tega, da so se inkarnirala tudi bitja, ki znotraj nebeškega reda še niso dosegla zrelosti in se ne bi smela inkarnirati.

5) Sta bila Jezus in Marija judovski duši in če ne, zakaj sta se inkarnirala v Izraelu kot Juda (ali je to dezinformacija?)

Celotno zgodbo o Jezusu in njegovih starših so Arkoni in njihovih služabniki močno zmanipulirali. Jezus je sin dveh Starodavnih, s katerima sva Morlean in Harald v stiku, in je tudi inkarniran (šteje 2 leti). Ni bil Jud in se tudi ni inkarniral v Izraelu. Celotna Jezusova zgodba se ni odvijala tam, kot mislimo, da se je. Na tej točki več podrobnosti o tem ne bomo podali.

6) Lahko prosim razložiš, kako so bili Arkoni odstranjeni? Zgleda, da je bilo potrebno ogromno moči, da se je to doseglo. In če je bilo to mogoče storiti, zakaj se to ni storilo še preden so uspeli povzročiti toliko škode? Ali je bila prizadeta tudi njihova volja? Ali bodo sedaj nezmožni drugim povzročati škodo in če je temu tako, ali bo to trajno ali začasno?

Ujetje Arkonov je bilo ekstremno težko, ker je bilo že ob začetku med njimi veliko črnih magov in bitij, za katerimi so se skrivali. Dolgo časa je trajalo, da so jih Starodavni lahko ujeli, kajti ne le, da so prelomili Božje zakone … bili so tako sprevrženi, da je vsak korak proti Arkonom takoj povzročil precejšnje trpljenje tudi drugim bitjem, še posebno otrokom, kot tudi bolečino znotraj kolektivnega polja.

Zato so morali Starodavni – četudi so Arkone že identificirali in izpostavili kot povzročitelja problema – najprej razrešiti to kruto manipulativno namestitev na eterični ravni in od znotraj nato razgraditi do točke, kjer Arkoni niso imeli več nobenih sredstev in moči. Šele tako so jih lahko zajeli.

Arkoni še zdaleč niso tako velika bitja, kot se zavajujoče verjame. V resnici je bila ta temna in navidezno močna sila le kopica nedoraslih Angelov, ki so se uprli Bogu. Predvsem so imeli ti angeli izrazit talent za ustvarjanje velikih iluzij in fantazme, s čimer so dosegli grozljivo veliko moč. V resnici pa izgledajo kot najstniški angeli z majhnimi krili. Zaradi svoje oholosti in ignorance so ti padli angeli čisto znoreli. V svoji norosti so se popolnoma izgubili, ker so v sebi ubili sleherne občutke in empatijo. Starodavni so jih odpeljali nazaj v Vir, k Bogu, kjer jih bodo tudi odpeljali ven iz njihove ločenosti in norosti, v katero so zapadli.

Bitja, pri nas poznana kot Arhangeli, so pravzaprav bili Arkoni. Prav tako vsi t. i. nebovzeti mojstri, indijski bogovi in vsi egipčanski bogovi ter vsa ostala astralna bitja so bila pod vplivom Arkonov. Celotno New age gibanje so zavestno ustvarili Arkoni in njihove sluge, ker so vedeli, da se človeštvo prebuja. New age-u (novi dobi) je bilo namenjeno postati nova svetovna religija.

7) Kaj pa Reptili? Ali imajo tudi oni »varuhe« ali »Starodavne«, ki bi jih lahko naredili neškodljive?

Reptili so prevara Arkonov. V teku zgodovine so Arkoni skupino ljudi tako zmanipulirali, da so opravljali genske eksperimente na ljudeh. Začetke teh eksperimentov najdemo v Egiptu, kjer so zmešali živalske in človeške gene. Ti hibridi, ki so se v grški mitologiji izdajali za »Bogove«, so bili v resnici genski eksperimenti. Na eni strani je bil namen Arkonov manipulirati človeštvo, po drugi strani pa so tako hoteli ustvariti fizična telesa, v katera bi lahko vstopali. Toda ta hibridna telesa niso bila zmožna daljšega obstoja, imela so zelo kratko življenjsko dobo. Končno so Arkoni našli način genske manipulacije, ki jim je dala telesa z daljšo življenjsko dobo. Ta so danes poznana kot krvne linije Iluminatov. Arkoni so lahko začasno vstopali v telesa in jih prevzeli v oblast. Bitja pa, ki so jim ta telesa pripadala, so bila prisiljena zapustiti svoje telo. Ko Arkoni niso v teh telesih, so le-ta kot prazne lupine, kajti bitje, kateremu sicer to telo pripada, zaradi prestane travme noče nazaj. To je bilo storjeno z raznimi metodami na krut način že v njihovem zgodnjem otroštvu. Tako so lahko Arkoni na daljšo dobo naseljevali tuja telesa. Zdaj je konec te igre in vsa bitja bodo deležna ozdravitve.

8) Predvidevamo lahko, da Starodavni fizično ne bodo mogli počistiti vse nesnage, ki so jo Arkoni zapustili, kdo bodo torej tisti, ki bodo to storili in kako? Bodo to Zvezdne duše, ki se zdaj inkarnirajo, in če, ali bodo uporabili tehnologijo in od kod bo ta prišla?

Starodavni imajo znanje kako ustvariti planete, ekosisteme in živa bitja. Način kako zdravijo, je onstran tehnologij, ki jih poznamo. Midva, Morlean in Harald, sva njihove sposobnosti čutila na lastnih telesih. Tako so v nekaj minutah pozdravili tisočletne travme in ločenost. Medtem pa sva lahko opazovala, občutila in spoznavala, kako zdravijo. Prav tako sva videla, kako delujejo na morfogenetičnih poljih. Te spremembe je bilo moč začutiti takoj.

Ne glede na to, s katerega planeta prihajajo ljudje – nimajo sredstev, potrebnih za res pravo in celostno zdravljenje. Ni višjega reda kreiranih bitij, kot so Starodavni. Njihove sposobnosti so onkraj tistega, česar si nam je moč predstavljati. Razdejanje na našem planetu je doseglo takšne dimenzije, da zahteva največje razsežnosti njihovih sposobnosti, da se popravi, kar je treba.

9) Bodo bili ljudje sposobni pomagati, če bodo to hoteli? Ko bo škoda popravljena, ali bodo ljudje sposobni tega in ali jim bo dovoljeno živeti brez nadzora in kontrole drugih bitij? Koliko časa bo trajala obnovitev zdravja in ravnotežja na Zemlji?

Ljudje, ki smo ena od mlajših ras kreacije, smo šli skozi pomemben test, v katerem smo pokazali ali smo sami sposobni skrbeti za planet. Testa nismo opravili.

Nasprotno, tukaj je človeštvo popolnoma zatajilo, ker smo se izgubili v svojem egu. Zato bo potrebno kar nekaj časa, da ne bomo več potrebovali pomoči naših skrbnikov. Velika razlika je v tem, da ti resnični skrbniki/čuvarji, Starodavni, nad nami ne dominirajo, temveč nas nežno in ljubeče vodijo in to vodstvo je potrebno.

Kar veliko ljudi znotraj sebe noče sprejeti in vedeti je, da je tam nekje nekdo nad njimi. To je podobno takratnemu napuhu, ko se je zgodil zlom Atlantide. Hvaležnost in ponižnost je tisto, kar ljudem primanjkuje, da bi spoznali, kako globoko smo padli in kaj smo storili sebi in drugim, še posebej Gaii. Ne da se predvideti, kako dolgo bo trajal proces zdravljenja, saj smo popolnoma iztirili in veliko je za pozdraviti.

 Harald Kautz-Vella

Prevod: M. + C.

Advertisements

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

w

Connecting to %s